Nowy klient   |   Zaloguj się   |   Twoje konto   |   Twój koszyk   |   Nowości   |   Promocje
Kategorie

Promocje
 BELOWNICA JEDNOKOMOROWA JK6T
BELOWNICA JEDNOKOMOROWA JK6T14000.00zł
11700.00zł


BELOWNICA JEDNOKOMOROWA JK6T   Dodaj do schowka BELOWNICA JEDNOKOMOROWA JK6T
Dodaj do koszyka: BELOWNICA JEDNOKOMOROWA JK6T
 BELOWNICA DWUKOMOROWA DK3T
BELOWNICA DWUKOMOROWA DK3T22000.00zł
17000.00zł


BELOWNICA DWUKOMOROWA DK3T   Dodaj do schowka BELOWNICA DWUKOMOROWA DK3T
Dodaj do koszyka: BELOWNICA DWUKOMOROWA DK3T
 BELOWNICA JEDNOKOMOROWA JK3T
BELOWNICA JEDNOKOMOROWA JK3T12500.00zł
10500.00zł


BELOWNICA JEDNOKOMOROWA JK3T   Dodaj do schowka BELOWNICA JEDNOKOMOROWA JK3T
Dodaj do koszyka: BELOWNICA JEDNOKOMOROWA JK3T


Kontakt
  Kamir - DMK sp. z o.o. - Przecinarki taśmowe, tarczowe do metali i aluminium, szlifierki taśmowe
  059 848 15 00
  603 586 396, 607 931 244, 609 505 922
  kamir@kamir.eu
  poniedziałek-piątek 08.00-16.00
Polityka prywatności

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia,

przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych

przez Sklep Internetowy www.kamir.home.pl (zwany dalej:

„Sklepem”).

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych

Osobowych jest Kamir-Danuta i Mirosław Kwapisiewicz Sp. z o.o.

z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Wita Stwosza 11, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000182787, NIP: 8392753855, Regon: 8392753855, zwana dalej

Kamir.

3. Kamir dokłada szczególnej staranności do poszanowania

prywatności Klientów odwiedzających Sklep.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Kamir zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących

we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani

dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta

w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy

Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania

Konta w Sklepie.

3. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje następujące

dane:

a) Imię i nazwisko;

b) Adres e-mail;

c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto

i kraj);

d) Numer telefonu;

e) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest

dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po

zalogowaniu się do Konta.

5. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie

Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez

Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:

a) Adres e-mail;

b) Imię i nazwisko;

c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto

i kraj);

d) Numer telefonu;

e) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest

dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

6. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są

automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do

Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,

nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu

operacyjnego).

7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym

informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub

innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów

wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta

i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania

zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich

doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe

mogą być przekazywane firmie kurierskiej, z którą współpracuje

Kamir.

2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia

Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych

i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także

administrowania Sklepem.

§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP

1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one

przez serwer Kamir na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli

przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera

nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz

indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają

dostosowywać oferowane przez Kamir produkty do indywidualnych

 

preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin

prezentowanych produktów w Sklepie.

2. Kamir wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub

wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci

urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych

informacji poufnych z komputera Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym

komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania.

Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na

przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną

np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu).

W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób

trwały.

3. Kamir wykorzystuje Cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta

w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na

każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć,

w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej

Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Kamir wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentacji

Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu

internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator Cookies

zewnętrznych: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu.

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do

komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego

oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich

przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia

dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania

z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami,

które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek

internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) Przeglądarka Internet Explorer

b) Przeglądarka Mozilla Firefox

c) Przeglądarka Chrome

d) Przeglądarka Safari

e) Przeglądarka Opera

7. Kamir może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez

dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do

Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi

dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z

tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista

informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Kamir

przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu

analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy

najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy

administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach

bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer,

niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści

Sklepu.

8. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Kamir

nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich

obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu

za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego

administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni

dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Kamir.

2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom

uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów

prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru

sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak

wykorzystujemy zebrane dane?”.

3. Kamir zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany

dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili.

W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta

w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze

zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu

usług drogą elektroniczną. Kamir może odmówić usunięcia danych

Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin,

a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych

okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności

dochodzenia przez Kamir roszczeń od danego Klienta.

4. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość

usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór

odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Sklepie.

§ 5 Zabezpieczenia

1. Kamir stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed

utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Kamir

zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami

ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2. Dane osobowe w Kamir są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.

z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp

do nich osób trzecich.

3. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił

w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie

nowego hasła do konta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak

przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie

danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego

odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres

e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”,

podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło

zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty

elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej

zmianie profilu.

4. Kamir nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji

elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w

szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie

nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, emailową

i telefoniczną.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Kamir zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce

Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę

wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności

prosimy kierować na adres: kamir@home.pl.

 

3. Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2014.


Kontynuuj Zakupy
Producenci
Koszyk
Produktów w koszyku: 0 szt.
Wartość zakupów: 0.00zł
        Zamów!
Informacje
-   O nas-   Regulamin-   Polityka prywatności-   Wysyłka i zwroty-   Leasing maszyn-   Dane kontaktowe-   Nowa strona www-   Kontakt
Najczęściej kupowane
1) Frez 275x2,0x32 Z 220
Frez 275x2,0x32 Z 220230.00zł

Frez 275x2,0x32 Z 220   Dodaj do schowka Frez 275x2,0x32 Z 220
Dodaj do koszyka: Frez 275x2,0x32 Z 220 
2) Przecinarka taśmowa Mini Cut
Przecinarka taśmowa Mini Cut2150.00zł

Przecinarka taśmowa Mini Cut   Dodaj do schowka Przecinarka taśmowa Mini Cut
Dodaj do koszyka: Przecinarka taśmowa Mini Cut 
3) Frez 225x2,0x32 Z 200
Frez 225x2,0x32 Z 200200.00zł

Frez 225x2,0x32 Z 200   Dodaj do schowka Frez 225x2,0x32 Z 200
Dodaj do koszyka: Frez 225x2,0x32 Z 200 
4) Frez 250x2,0x32 Z 200
Frez 250x2,0x32 Z 200260.00zł

Frez 250x2,0x32 Z 200   Dodaj do schowka Frez 250x2,0x32 Z 200
Dodaj do koszyka: Frez 250x2,0x32 Z 200 
5) Frez 250x2,0x32 Z 200
Frez 250x2,0x32 Z 200210.00zł

Frez 250x2,0x32 Z 200   Dodaj do schowka Frez 250x2,0x32 Z 200
Dodaj do koszyka: Frez 250x2,0x32 Z 200 
6) Frez 225x2,0x32 Z 220
Frez 225x2,0x32 Z 220240.00zł

Frez 225x2,0x32 Z 220   Dodaj do schowka Frez 225x2,0x32 Z 220
Dodaj do koszyka: Frez 225x2,0x32 Z 220 
7) Frez 250x2,0x32 Z 240
Frez 250x2,0x32 Z 240210.00zł

Frez 250x2,0x32 Z 240   Dodaj do schowka Frez 250x2,0x32 Z 240
Dodaj do koszyka: Frez 250x2,0x32 Z 240 
8) Frez 315x2,5x32 Z 180
Frez 315x2,5x32 Z 180315.00zł

Frez 315x2,5x32 Z 180   Dodaj do schowka Frez 315x2,5x32 Z 180
Dodaj do koszyka: Frez 315x2,5x32 Z 180 
9) Frez 315x2,5x32 Z 200
Frez 315x2,5x32 Z 200390.00zł

Frez 315x2,5x32 Z 200   Dodaj do schowka Frez 315x2,5x32 Z 200
Dodaj do koszyka: Frez 315x2,5x32 Z 200 
10) Frez 350x2,5x32 Z 220
Frez 350x2,5x32 Z 220470.00zł

Frez 350x2,5x32 Z 220   Dodaj do schowka Frez 350x2,5x32 Z 220
Dodaj do koszyka: Frez 350x2,5x32 Z 220   wtorek, 17 październik 2017
   Osób na stronie:1
Nowy klient   |   Zaloguj się   |   Twoje konto   |   Twój koszyk   |   Nowości   |   Promocje   |   Cennik
Copyright ©2017 www.kamir.home.pl
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Projekt graficzny i oprogramowanie sklepu: ©2009 kamir.home.pl.
Powered by osCommerce PRO Wszelkie prawa zastrzeżone.